Hà Nội – Mà Xa Phìn – Hà Nội (p3)

20h: Rượu – Ồ, em Quỳnh Hương đây rồi. Vào dạy các thầy ăn… kẹo mút. – Thầy dụ em ăn kẹo để giảm năng suất ăn cơm à? Can rượu 16 lít, uống hết hơn 10 lít. Gần 30 người. Phụ nữ cũng đáng sợ đấy chứ, nhất là khi phụ nữ uống rượu. [...]

Tags: , , , , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Read Users' Comments (0)

Hà Nội – Mà Xa Phìn – Hà Nội (p2)

Mà Xa Phìn là một vùng đồng bào dân tộc Mông thuộc loại hẻo lánh nhất của xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Lượng người dân tộc chính gốc có khi ngang ngửa với số dân đào vàng từ dưới xuôi lên, mang theo ước mơ đổi đời. Thầy giáo 23 tuổi [...]

Tags: , , , , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Read Users' Comments (0)

This nice travel theme is compatible with WordPress 2.7.1, ready for threaded comments come with WP 2.7, and tested on various major web browsers. For better usability compatible with WordPress, we integrated the widely.